Πολιτική Απορρήτου

1.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

O iδιοκτήτης του διαδικττυακού καταστήματος www.devergo.gr

FLAS Ε.Π.Ε.

Έδρα:

οδός 6. Csikós, Τ.Κ. 1033 Βουδαπέστη,

Αντιπρόσωπος

Γκέζα Σέμπε

Τηλέφωνο:

+36-30/684-0964

Φαξ:

+36-1-2990112

E-mail:

webshop@devergo.gr

Αριθμός Μητρώου Διαχείρησης Στοιχείων:

NAIH-65018/2013.

Φορολογικός Αριθμός:

10794177-2-41

Αριθμός Μητρώου Εταιρείων:

01-09-169595

Διαχειριστής του Μητρώου Εταιρείων

Δικαστήριο της Βουδαπέστης, ως Δικαστήριο εταιριών


 2.ΑΠΟΔΟΧΗκαιΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑτηςΠολιτικήςΑπορρήτου

Για να χρησιμοποιεί κανείς την υπηρεσία του διαδικτυακού καταστήματος, θα πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ως αποδοχή θεωρείται η εγγραφή του Πελάτη στην ιστοσελίδα, η παραγγελία του, καθώς επίσης η εγγραφή στην λήψη των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters).

 

Το διαδικτυακό κατάστημα Devergo.hu δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λάθος απόδοση που προκύπτει από ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα, τα οποία παρέχονται από τον Πελάτη.

Στις παραγγελίες είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail - σε περίπτωση ελλείψης αυτών, το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί την παραγγελία.

Το διαδικτυακό κατάστημα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον κωδικό πρόσβασής σας για μελλοντική αναγνώριση. Ο Πελάτης μπαίνοντας στον προσωπικό του λογαριασμό με τον σωστό κώδικο πρόσβασης μπορεί να διαβάσει, να τροποιήσει και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα, όμως. τα οποία αναφέρονται στα τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί, δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

 

Το διαδικτυακό κατάστημα devergo.hu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης την Πολιτική Απορρήτου εν όλω ή εν μέρει. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης η Πολιτική Απορρήτου, όπως και η οριστική τροποποίησή τους θα τεθεί σε ισχύ με την δημοσίευση. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης η Πολιτική Απορρήτου θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου ο πάροχος των υπηρεσιών του διαδικτυακού καταστήματος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες. Το διαδικτυακό κατάστημα devergo.hu διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό δεν επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων που ήδη έχουν παραγγελθεί.

 

3. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΔΩΜΕΝΏΝ

 

Για την αγορά, την αποστολή και/ή παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς επίσης για την ‘έκδοση τιμολογίου, συμπεριλαμβάνοντας το ΦΠΑ, ο Πελάτης πρέπει να εγγραφεί πριν από την αγορά ως χρήστης του διαδικτυακού καταστήματος και να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις αναφερόμενες δραστηριότητες κατά την εγγραφή.

Στο διαδικτυακό κατάστημα devergo.hu μπορούν να αγοράσουν μόνο έγκυροι εγγεγραμμένοι χρήστες. Η εγγραφή για τα Newsletters, η εγγραφή ως χρήστες και οι παροχή στοιχείων που σχετίζονται με την παραγγελία, γίνονται με εθελοντική δήλωση.

Η ακρίβεια των δεδομένων μπορεί να ελέγχεται και να τροποποιείται από τον πελάτη οποιαδήποτε στιγμή πριν εγκριθεί η παραγγελία. Μετά την έγκριση της παραγγελίας, όμως, ο Πελάτης δεν μπορεί πια να αλλάξει τα δεδομένα της παραγγελίας.

 

Η devergo.hu αναλαμβάνει την εμπιστευτική αποθήκευση, αρχειοθέτηση και διαχείριση των παρεχόμενων δεδομένων και δεν την εκδίδει σε τρίτους βάσει της υπάρχουσας νομικής σχέσης.

Εξαιρέσεις από αυτές είναι οι πληροφορίες, που απαιτούνται για την παράδοση ή την αποστολή του προϊόντος, στο οποίο τα δεδομένα ο Πελάτης θα συγκατατεθεί στην παράδοση της παραγγελίας.

 

Η λειτουργία του συστήματος πληροφορικής, η εκπλήρωση των παραγγελιών και η εκκαθάριση των λογαριασμών, μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον επεξεργαστή δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών (π.χ. διαχειριστής συστήματος, εταιρεία μεταφορέα, λογιστής).

 

Επεξεργαστές των δεδομένων:

 

Όνομασία εταιρείας

Έδρα

Δραστηριότητα

GLS

οδός Európa 2., Alsónémedi Τ.Κ. 2351

υπηρεσία ταχυμεταφοράς

Pannon Set

οδός Hrivnák Pál 165. Βουδαπέστη, Τ.Κ. 1237

διαχειριστής ιστότοπου

Pannon Set

οδός Hrivnák Pál 165. Βουδαπέστη, Τ.Κ. 1237

διαχειριστής διακομιστή

Flas Ε.Π.Ε..

οδός Csikós 6. Βουδαπέστη, Τ.Κ. 1033

διαχειριστής διακομιστή

 

Κατά την εγγραφή, το Διαδικτυακό Κατάστημα καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία του Πελάτη: όνομα του Πελάτη, κωδικός πρόσβασης (κωδικοποιημένο μονοκατευθυνόμενο) και ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (email), φύλο, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.

Για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, το Διαδικτυακό Κατάστημα παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στον διανομέα:

Ονομα παραλήπτη (από διεύθυνση αποστολής), όνομα επιχείρησης (από διεύθυνση αποστολής, εάν υπάρχει), ολόκληρη διεύθυνση αποστολής, το ποσό πληρωτέο αν η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση/παραλαβή, τηλεφωνικός αριθμός και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη.

Η FLAS Ε.Π.Ε δηλώνει, ότι κατά την εγγραφή ζητά μόνο και αποκλειστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία, την εκπλήρωση και στην σχετική διαδικασία της παραγγελίας. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Διαδικτυακό Κατάστημα ο Πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποίησει ή να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του που τα έχει συμπληρώσει. Εξαίρεση είναι η η διαγραφή του εξής στοιχείου:

Μοναδικό αναγνωριστικό (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email/ ).

Η διαχείριση δεδομένων βασίζεται στην προαιρετική, δεόντως ενημερωμένη δήλωση του ιστότοπου devergo.hu, η οποία περιλαμβάνει ρητή συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που παρέχονται κατά τη χρήση του ιστότοπου.

Σύμφωνα με το σημείο α) του κεφαλαίου (1) του άρθρου 5. του Νόμου CXII του 2011 περί της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας της ενημέρωσης, η νομική βάση της διαχείρισης δεδομένων είναι η εθελοντική δήλωση συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου. Για κάθε διαχείριση δεδομένων την συγκατάθεση την παρέχει ο Πελάτης με την χρήση του Διαδικτυακού Καταστήματος, την εγγραφή του, καθώς επίσης με την εθελοντική παροχή των ζητουμένων στοιχείων.

 

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία παρέχονται υποχρεωτικά κατά την εγγραφή, ξεκινά με την εγγραφή και τελειώνει με την διαγραφή. Την εγγραφή του ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει στον «Λογαριασμό μου» ή μπορεί να το ζητήσει γραπτώς στο email webshop@devergo.gr. Η διαγραφή δεν ισχύει για την διαχείριση δεδομένων που απαιτείται από τον νόμο και θα διατηρούνται από τον πάροχο υπήρεσιών για το χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής της devergo.gr είναι η FLAS Ε.Π.Ε.

Η FLAS Ε.Π.Ε. στα παρακάτω σας γνωστοποιεί τις αρχές της διαχείρισης δεδομένων, οι οποίες απαιτούνται και εφαρμόζονται από την ίδια της FLAS ως διαχειριστής δεδομένων.

 

Οι δικές μας αρχές δεδομένων συμμορφώνονται με όλες τις ισχυούσες νομοθεσίες, ιδίως με τις διατάξεις του Νόμου CXII του 2011 περί της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας της ενημέρωσης. Η Πολιτική Απορρήτου της FLAS Ε.Π.Ε. βασίζεται στην εθελοντική συγκατάθεση βασισμένη στην κατάλληλη ενημέρωση, την οποία η FLAS Ε.Π.Ε. επιδιώκει να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της χρήσης των υπηρειών.

 

Η FLAS Ε.Π.Ε δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να σέβεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της ενημέρωσης. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαχειρίζονται εμπιστευτικά και λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας, τεχνικής και οργανωτικής φύσης που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων.

Αριθμός Μητρώου Διαχείρισης Δεδομένων: NAIH-65018/2013.

 

Η FLAS Ε.Π.Ε. δηλώνει, ότι οι εγγεγραμμένοι χρηστές της δεν θα λαμβάνουν ανεπιθύμητα μηνύματα (spam). Οι εγγεγραμμένοι χρηστές της λαμβάνουν μόνο και αποκλειστικά επιστολές που σχετίζονται απαραίτητα με τη εγγραφή και την παραγγελία.

 

Η devergo.hu στέλνει σταδιακά ενημερωτικά δελτία (Newsletters) σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το Διαδικτυακό Κατάστημα.

Τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της devergo.hu είναι διαθέσιμα μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα ανά πάση στιγμή να παραιτηθούν ή να διαγραφούν.

 

4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Newsletters)

 Επιστολές διαφήμισης ή ενημερωτικά δελτία σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται κατά την εγγραφή θα αποστέλλονται από την FLAS Ε.Π.Ε. μόνο με την εθελοντική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Το ενημερωτικό δελτίο διαθέτει χαρακτηριστικά άμεσου μάρκετινγκ και προσφορές.

 

Ο πάροχος υπηρεσιών κατά τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου διαχειρίζεται τα δεδομένα που παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων.

Στην περίπτωση ενός ενημερωτικού δελτίου, η FLAS Ε.Π.Ε. θα διαχειριστεί τα δεδομένα του χρηστή, που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στο συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, έως ότου ο ενδιαφερόμενος παραμένει εγγεγραμμένος στο ενημερωτικό δελτίο. Η διαγραφή γίνεται πατώντας το λινκ διαγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίού ή ζητώντας γραπτώς μέσω email ή ταχυδρομικώς την διαγραφή από τη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου.

 

Σε περίπτωση διαγραφής, η FLAS Ε.Π.Ε. δεν θα ξαναστέλνει ενημερωτικό δελτίο ή προσφορές.

Ο χρηστής μπορεί να διαγραφεί ανά πάση στιγμή το ενημερωτικό δελτίο και να αποσύρει την συγκατάθεσή του.

 5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ο χρηστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την FLAS Ε.Π.Ε. ανά πάση στιγμή ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα και να τα τροποποιήσει. Η FLAS Ε.Π.Ε. σε περίπτωση που ο χρηστής ζητήσει, τον ενημερώνει για τα δεδομένα που διαχειρίζεται, για τα δεδομένα που επεξεργάζονται από την FLAS Ε.Π.Ε ή από τον εξουσιοδοτημένο επεξεργαστή δεδομένων, για την πηγή τους, τον σκοπό, την νομική βάση, τον χρονικό διάστημα της διαχείρισης, καθώς επίσης για το όνομα και την διεύθυνση του επεξεργαστή των δεδομένων και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την διαχείριη των δεδομένων, τις περιστάσεις και τις επιπτώσεις του επεισοδίου της προστασίας δεδομένων και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, καθώς επίσης – σε περίπτωση προώθησης των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου – για την τη νομική βάση και τον αποδέκτη της προώθησης των δεδομένων.

Η FLAS  Ε.Π.Ε. εντός 30 ημερών από την υποβολή αιτήματος στέλνει την ζητούμενη ενημέρωση εγγράφως .

 

Ο χρηστής μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας:

 

FLAS Ε.Π.Ε., οδός Csikós 6. Βουδαπέτη, Τ.Κ. 1033

 

Ο χρηστής έχει το δικαίωμα να διορθώσει ή να διαγράψει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί λάθος. Μερικά στοιχεία μπορεί να διορθώσει ο ίδιος ο χρηστής στο Διαδικτυακό Κατάστημα, σε άλλες περιπτώσεις η FLAS Ε.Π.Ε. τα διαγράφει εντός 3 ημερών μετά από την παραλαβή του αιτήματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και να αποκατασταθούν. Η διαγραφή δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται από το νόμο (π.χ. λογιστικοί κανονισμοί), τα δεδομένα αυτά η FLAS Ε.Π.Ε. τα διατηρεί για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Ο χρηστής μπορεί να ζητήσει επίσης να κλειδωθούν τα δεδομένα του.

Η FLAS Ε.Π.Ε. κλειδώνει τα προσωπικά δεδομένα, εάν ο χρηστής ζητήσει αυτό ή σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες σε περίπτωση που η διαγραφή  θα έθιγε τα συμφέρονται του χρηστή. Τα δεδομένα αποθηκευμένα μ΄ αυτόν τον τρόπο διαχειρίζονται όσο ισχύει ο λόγος της διαχείρισης που απέκλεισε την διαγραφή του προσωπικού δεδομένου

Ο χρηστής μπορεί να διαφωνεί με την διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων. Η Η FLAS Ε.Π.Ε. θα εξετάσει την δήλωση διαμαρτυρίας, οσο συντομότερα γίνεται μετά από την υποβολή αιτήματος και αφού πάρει την σχετική απόφαση θα ενημερώσει για αυτή εγγράφως τον αιτούντα.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί των πληροφορίων και τον Αστικό Κώδικα (Νόμος V. του έτους 2013) ο χρησττής:

-        μπορεί να επικοινωνήσει με τις Αρχές της Πολιτικής Απορρήτου και Ελευθερίας Πληροφορίων (οδός Szilágyi Erzsébet 22/α www.naih.hu)

-        μπορεί να ασκεί τα δικαίωματά του

 

Εάν ο χρήστης παράσχει δεδομένα τρίτου μέρους κατά την εγγραφή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προκλήθηκε οποιαδήποτε ζημιά στη χρήση του Διαδικτυακού καταστήματος. η FLAS Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ενάντια του χρηστή. Σ΄ αυτήν την περίπτωση η FLAS Ε.Π.Ε. Θα παράσχει όλη τη διαθέσιμη βοήθεια στις αρμόδιες αρχές για να διαπιστώσει την ταυτότητα του προσώπου που παραβιάζει το εν λόγω δίκαιο.

 

 

 

Εγγραφή στο newsletter