Payment information

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την διαδίκτυακη πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

 

Ποια είδη πιστωτικών καρτών αποδέχονται στην πληρωμή;

Διαθέτουμε τα παρακάτω μέσα πληρωμής: ανάγλυφη κάρτα VISA και Mastercard, καθώς επίσης μερικές κάρτες VISA Electron και V Pay. Η διαδικτυακή χρήση των καρτών VISA Electron εξαρτάται από την Τράπεζα που εκδίδει την συγκεκριμένη κάρτα. Η κάρτα VISA Electron της CIB χρησιμοποιείται σε διαδικτυακές αγορές.

 

Ποιες είναι οι τράπεζες, των οποίων οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικτυακές πληρωμές;

Στις διαδικτυακές πληρωμές δέχεται κάθε πιστωτική κάρτα VISA και Mastercard/Maestro, η οποία εγκρύθηκε από την Τράπεζα που την εκδίδει, καθώς επίσης οι αποκλειστικά διαδικτυακές πιστωτικές κάρτες. 

Μπορώ να πληρώσω με κάρτα αγορών;

Οι κάρτες που εκδίδονται από εμπόρους/παρόχους υπηρεσιών με σκοπό συλλογής πόντων δεν γίνονται αποδεκτές στις διαδικτυακές αγορές .

 

Μπορώ να πληρώσω με κάρτες co-branded;

Κάθε κάρτα co-branded, η οποία είναι κάρτα MasterCard ή VISA για διαδικτυακή πληρωμή, γίνεται αποδεκτή.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Πώς λειτουργεί η τραπεζική διαδικασία παρασκήνιου της διαδικτυακής πληρωμμής;

Ο πελάτης, αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της τραπεζικής κάρτας, ξεκινά την πληρωμή στον ιστότοπο του εμπόρου/εξυπηρετητή με αποτέλεσμα να βρεθεί στην ασφαλής σελίδα πληρωμών της Τράπεζας. Για την πληρωμή χρειάζεται να δοθεί ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία της λήξης και τον 3ψηφό κώδικα της υπογραφής της κάρτας. Την συναλλαγή την ξεκινάτε εσείς, και απο αυτήν την στιγμή η κάρτα θα περάσει μέσω αδειοδότησης σε πραγματικό χρόνο, στα πλαίσια της οποίας θα επαλήθευτουν τα δεδομένα της κάρτας, η χρηματική κάλυψη και το όριο αγοράς. Σε περίπτωση που όλα τα απαραίτητα δεδομένα  τηρούνται για να συνεχιστεί η συναλλαγή, το πληρωτέο ποσό ο διαχειριστής του λογαριασμού σας (εκδότης κάρτας) θα το χρεώσει στην κάρτα σας. Το ποσό θα χρεωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας, ανάλογα με την τράπεζα, εντός λίγων ημερών.

 

Σε τι διαφέρει η διαδικτυακή αγορά από την παραδοσιακή;

Διακρίνουμε τις συναλλαγές, στις οποίες είναι παρούσα η κάρτα (Card Present) και στις οποίες δεν υπάρχει κάρτα (Card not Present). Η συναλλαγή Card Present γίνεται μέσω POS τερματική συσκευή. Αφού τραβηχτεί η κάρτα και εισαχθεί ο κωδικός PIN, το τερματικό θα επικοινωνήσει με την τράπεζα του κατόχου της κάρτας μέσω του κέντρου αδειοδότησης και το σύστημα VISA ή MasterCard,  ανάλογα με το είδος της κάρτας, καθώς και την εκδότρια τράπεζα. Εδώ θα επαλήθευτουν η εγκυρότητα της κάρτας και η χρηματική κάλυψη στον λογαριασμό (authorization). Με την επιστροφή στην προηγούμενη διαδρομή, το τερματικό POS (ή ο έμπορος) θα λάβει έγκριση ή απόρριψη. Ο πελάτης θα υπογράψει την απόδειξη. Στην συναλλαγή Card not Present η πιστωτική κάρτα απουσιάζει. Εδώ ανήκουν οι συναλλαγές που ολοκλήρωνταια στις επιστολές, στο τηλέεφωνο και οι διαδικτυακές συναλλαγές, στις οποίες ο πελάτης (ο κάτοχος της κάρτας) ξεκινά την συναλλαγή σε μια ασφαλής (κρυπτογραφιμένη με 256 bit) σελίδα πληρωμής με το που δίνει τα δεδομένα της κάρτας του. Για την επιτυχημένη συναλλαγή θα λάβετε ένα επιβεβαιωμένο αριθμό άδειας που αντιστοιχεί με τον αριθμό που βρίσκεται στην απόδειξη.

 

Τι θα πει η κράτηση;

Η συναλλαγή ακολουθείται από άμεση κράτηση (δεσμευση) όταν η τράπεζα λάβει γνώση, καθώς για να χρεωθεί πραγματικά το ποσό, η τράπεζα πρέπει να λάβει τα επίσημα δεδομένα, πράγμα που διαρκεί λίγες μέρες κι έτσι το ποσό που ξοδεύτηκε στην αγορά θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Γιαυτόν τον λόγο, το ποσό που ξοδεύτηκε στις αγορές ή λήφθηκαν από αυτόματο, εξασφαλίζονται με δεσμευση. Το ποσό υπό δεσμευση περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού, δηλαδή έχει τόκο, αλλά δεν μπορεί να δαπανηθεί ξανά. Η δέσμευση διασφαλίζει την απόρριψη των συναλλαγών, στις οποίες περιπτώσεις δεν υπάρχει χρηματική κάλυψη, μολονότι που στο υπόλοιπο του λογαριασμού θεωρητικά υπάρχει.

ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ και ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Πότε μπορεί να αποτύχει μια συναλλαγή;

Γενικά, όταν η πληρωμή δεν έγινε δεκτή από την εκδότρια τράπεζα (δηλαδή όπου ο πελάτης πήρε την κάρτα του), αλλά στην περίπτωση της χρήσης τραπεζικών καρτών, αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω σφάλματος τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής, το αίτημα άδειας δεν φτάνει στην τράπεζα έκδοσης καρτών.

 

Σφάλμα της κάρτας

-Η κάρτα δεν είναι κατάλληλη για διαδικτυακές πληρωμές.

-Η εκδότρια τράπεζα απαγόρευσε την χρησιμοποίηση της κάρτας στο διαδίκτυο.

-Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας.

-Λάθος δεδομένα της κάρτας (αριθμός της κάρτας, ημερομηνία λήξης,κώδικας υπογραφής).

-Έχει λήξει η κάρτα.

 

Σφάλμα λογαριασμού

-Δεν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

-Το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει το όριο αγοράς της κάρτας.

 

Σφάλμα επικοινωνίας

-Η γραμμή πιθανώς έχει διακοπεί κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά.

-Η συναλλαγή απέτυχε λόγω χρονικού ορίου. Παρακαλούμε, δοκιμάστε ξανά.

 

Τεχνικό σφάλμα

-Εάν από την σελίδα πληρωμής δεν επιστρέψατε στη  σελίδα του εμπόρου/έξυπηρετητή, η συναλλαγή θα αποτυχεί.

-Εάν επεστρέψατε από την σελίδα πληρωμής, αλλά θα ξαναγυρίστε στην σελίδα πληρωμής μέσω το "back", το "reload" ή το "refresh", η συναλλαγή σας θα απορριφθεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας. 

Τι πρέπει να κάνετε εάν αποτύχει η διαδικασία πληρωμής;

Κάθε συναλλαγή έχει ένα αναγνωριστικό συναλλαγής, πράγμα που συστήνεται να σημειωθεί. Σε περίπτωση που η πληρωμή απορρίπτεται εκ μέρους της τράπεζας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του τραπεζικού σας λογαριασμού.

 

Εάν η πληρωμή αποτύχει, γιατί να επικοινωνήσω με τον διαχειριστή του τραπεζικού σας λογαριασμού;

Κατά την επαλήθευση της κάρτας, ο διαχειριστής του τραπεζικού σας λογαριασμού (η εκδότρια τράπεζα) ειδοποιεί την τράπεζα του εμπόρου (αποδεχόμενη τράπεζα) για το ποσό που μπορεί να εκτελέσει η συναλλαγή. Η αποδεχόμενη τράπεζα δεν μπορεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε πελάτη της άλλης τράπεζας, μόνο η τράπεζα που ταυτοποιεί τον κάτοχο της κάρτας, έχει το δικαίωμα να το πράξει.

 

Ο έμπορος/πάροχος υπηρεσίας με ειδοποιεί, ότι η πληρωμή απέτυχε, κι όμως λαμβάνω μήνυμα (SMS) από την τράπεζά μου για την κράτηση/ κλείδωμα του ποσού. Τι σημαίνει αυτό και τι συμβαίνει;

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συμβεί, όταν η κάρτα έχει επαληθευτεί στη σελίδα της πληρωμής, αλλά δεν έχετε επιστρέψει στην σελίδα του εμπόρου/παρόχου υπηρεσιών. Η συναλλαγή σ΄ αυτήν την περίπτωση δεν ολοκληρώνεται, με αποτέλεσμα να θεωρείται αυτομάτως ανεπιτυχής. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το ποσό δεν θα χρεωθεί στην κάρτα σας, και η κράτηση θα ακυρωθεί.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Τι σημαίνει το VeriSign και το TLS με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit;

Το TLS είναι σύντμηση του πρωτοκόλλου Transport Layer Security (Ασφάλεια Επικοινωνίας). Η δική μας τράπεζα κατέχει  ένα κλειδί με 256 bit, πράγμα που μας προστατεύει την επικοινωνία. Η εταιρεία VeriSign παρέχει στην τράπεζα CIB την χρήση του κώδικα με 256 bit, με την οποία διασφαλίζουμε την κρυπτογράφηση βάση με το TLS. Στις μέρες μας στο 90% του παγκοσμίου διαδικτυκού εμπορίου χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο κρυπτογράφισης. Το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, το οποίο αγοράστηκε από τον πελάτη, χάρη στο TLS τα δεδομένα του κατόχου της κάρτας κρυπτογραφούνται πριν από την αποστολή, με αποτέλεσμα να φτάσουν στην \Τράπεζα CIB κρυπτογραφημένα, οπότε για άτομα που δεν έχουν δικαίωμα δεν κατανοούνται, δεν ερμηνεύονται. 

 

 

Μετά από την πληρωμή μ΄ειδοποίησε το πρόγραμμα περιήγησής, πως  έφυγα από την ζώνη ασφάλειας Εγγυείται έτσι η πληρωμή μου;

Εντελώς ναι. Η διαδικασία της πληρωμής γίνετι μέσω ένα πρωτόκολλο με κρυπτογράφιση 256-bit, οπότε είαναι εντελώς ασφαλής. Μετά την κάθε συναλλαγή θα επιστρέφετε στην σελίδα του εμπόρου. Εάν η σελίδα του εμπόρου δεν είναι κρυπτογραφημένη, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας ενημερώσει, ότι έχετε φύγει από την ζώνη ασφάλειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει κανένα κίνδυνο όσο για την ασφάλεια της πληρωμής.

 

Τι θα πει ο κώδικας CVC2/CVV2;

Στην Mastercard το λεγόμενο Card Verification Code και στην Visa το λεγόμενο Card Verification Value είναι μια αριθμητική τιμή που κωδικοποιείται στη μαγνητική λωρίδα της τράπεζας για να προσδιοριστεί η αυθεντικότητα μιας κάρτας. Το λεγόμενο. κωδικός CVC2, ο οποίος περιλαμβάνεται στα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού στο πίσω μέρος των καρτών Mastercard / Maestro, πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών αγορών.

Τι θα πει Verified by Visa;

Οι κάτοχοι καρτών Visa που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα Verified by Visa, θα επιλέξουν έναν κωδικό πρόσβασης από την τράπεζα που εκδίδει την κάρτα για να εντοπιστούν κατά τις διαδικτυακές αγορές και να προστατεύτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση καρτών Visa. Η CIB Bank δέχεται τις κάρτες που εκδίδονται στο σύστημα Verified by Visa.

 

Τι θα πει Mastercard SecureCode;

Οι κάτοχοι καρτών Mastercard/Maestro που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα Mastercard SecureCode, θα επιλέξουν έναν κωδικό πρόσβασης από την τράπεζα που εκδίδει την κάρτα για να εντοπιστούν κατά τις διαδικτυακές αγορές και να προστατεύτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση καρτών Mastercard/Maestro. Η CIB Bank δέχεται τις κάρτες που εκδίδονται στο σύστημα Mastercard SecureCode.

Τι θα πει κώδικας UCAF;

Σε περίπτωση των κάρτων MasterCard/Maestro είναι ο ειδικός κώδικας που σας παρέχει η Τράπεζά σας. Εάν δεν έχετε λάβει τέτοιο κώδικα, αφήστε κενό το πεδίο.

 

Εγγραφή στο newsletter